บริการการแปลหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ

ผ่านทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th (Business Registration Certificate)

โดยรับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดส่งโดยพนักงานกรม และ จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 0 2547 4513

สายด่วน: 1570

อีเมล: engcerti@dbd.go.th